!!!!!!!!Všichni co jste tu,jste povini si přečíst tento článek , abyste se mě pak neptali na hloupý otázky !!!!!!!!

!!!REKLAMY!!!-jedině zde

Přihlaš sem do: SonVV- vánoční výtvor http://
Stan se spoluadminkou : http://

Škola - biologie

Lišejník

16. října 2010 v 21:43 | Sabíísek♥

LIŠEJNÍK

- Lišejníky se zabývá : LICHENOLOGIE
- Nejčastěji se používají jako barvivo,ale známe jsou i lišejníky užívané k léčbě jako potravina.
  Barviva i účinné látky v lécích jsou sekundární metabolity lišejníků.
- Barviva se z lišejníků získávají tak , že se stélky uvaří ve vroucí vodě nebo se formentují v moči.
- Využití lišejníků jako léčiv,se dá vysvětlit tím,že obsahují velké množství ( často unikátních )
  sekundárních metabolitů z nichž část má antibiotické účinky. Kyselina usnová ( USNEA ) patří k
  nejznámějším. Příklad ale je i : pukléřka islandská.
- Pro lišejníky je typická schopnost tzv. bioindikace čistoty ovzduší, vzhledem k jejich citlivosti ke
- Tělo lišejníků je stélko,složena z ( většinou z jednoho jedince ) houby ( tzv. mikrobionyt ) a z mikroorganismů ( tzv.fotobionto )
  • korovitá - pevně srůstají s podkladem, často obrůstají skaliska i borku stromů, mnohé z nich patří mezi mikrolišejníky; např. mapovník zeměpisný (Rhizocarpon geographicum), který přirůstá celou plochou ke skalnímu podkladu
  • lupenitá - stélky lnou k podkladu jen částečně, jsou od podkladu oddělitelné; např. terčovka bublinatá (Hypogymnia physodes);
  • keříčkovitá - z jednoho místa vyrůstají dlouhé (až metrové) stélky; např. dutohlávka sobí (Cladonia rangiferina), která bývá větvená, odstává od podkladu a tvoří "keřík";
  • vláknitá - stélka je tvořena dlouhými vlákny; např. provazovka (Usnea).
- Stavba :
lišejník-stavba

Druhy:
Terčovka bublinatá ( HYPOGYMNIA PHYSODES )
tb
Je to relativně toxitolerantní lišejník, avšak nevyskytuje se již v oblastech se silnou imisní zátěží, čímž je prakticky částečný indikátor kvality ovzduší.
Dutohlávka sobí ( CLADONIA RANGIFERINA )
ds

Tento lišejník roste na písečném podloží.

Mapovník zeměpisný ( RHYZOCARPON GEOGRAPHICUM )
MAPOVNÍK zeměpisný
Roste hlavně na skaláchZdroj: Wikipedie - tam se najde do školy opravdu vše =) / ale já jsem to nezkopírovala, vypracovala jsem to,ale hledala jsem to na Wikipedii ... /
 
 

Reklama